[x] ปิดหน้าต่างนี้
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ MyOffice เวอร์ชั่น 6.00 ลิขสิทธิ์ 2010 copyright @ สพป.ชร. 4
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน
7 ธ.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านห้วยคุ
7 ธ.ค. 2561
ตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยคุ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
4 ธ.ค. 2561
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนมีตัวตนจริง โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
4 ธ.ค. 2561
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนมีตัวตนจริงโรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านครึ่ง
4 ธ.ค. 2561
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนมีตัวตนจริง โรงเรียนบ้านครึ่ง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน
3 ธ.ค. 2561
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายชูชาติ มีแหวน
15 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการเผยแพร่ข่าวสารราชการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวศิริพร ศรีชัยจันทร์
9 ต.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายศักดิ์ดา ทะลง
4 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ \"ครู d7day สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย\"
อ่านต่อ...

จำนวน 1 หน้า  
1

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
My Office เวอร์ชั่น 6 วันที่ 10 พฤษภาคม 2553